WE ZIJN EXCLUSIEF DEALER VOOR DE GERENOMEERDE GROUNDCONTROL SOFTWARE VAN UgCS EN BIEDEN U ZULKS EXCLUSIEF VIA VERNOEMDE WEBSITE ONDER. GRAAG VOLGT U DE LINK NAAR DE WEBSTORE VAN BERENSMARKETING OP DEWELKE U DE SOFTWARE KAN KOPEN. ER ZIJN VERSCHILLENDE TYPES VOOR VERSCHILLENDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, AFGESTELD PER GEBRUIKER. HET INTERESSANTE IS DAT U KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE LIFETIME USAGE VOOR EEN PRIJS DIE DE MEESTE CONCURRENTEN VER ACHTER ZICH HOUDT.

FOTOGRAMMETRIE IS INBEGREPEN EN DE SOFTWARE IS EENVOUDIG TE GEBRUIKEN. HET KOMT VOORAL NEER OP EEN IMPLEMENTATIE EN FIJNTUNING VAN DE HARDWARE DIE U GEBRUIKT.

AAN TE BEVELEN IS DE PRO-VERSIE VAN OM EN BIJ DE 550EUR MAAR PROFESSIONALS APPRECIËREN ZEKER DE ONDERSTEUNING VAN DE ENTERPRISE-VERSIE DIE EEN JAAR LANG IN-HOUSE IS EN KAN UITGEBREID WORDEN MITS KLEINE RENUMERATIE.

DE GROUND CONTROL SOFTWARE  WORDT TIJDELIJK GE-UPGRADED EN ER IS BINNENKORT SPRAKE VAN VERTICAL WAYPOINTING VOOR GEBRUIK BIJ DAMMEN EN WINDMOLENS..

GRAAG CLICKT U DE LINK VAN UgCS ENTERPRISE ONDER DIT BERICHT..

WE HOEVEN ONGEVEER EEN WEEK TER CONTROLE VAN DE BETALING EN DE USERCODE WORDT U EXCLUSIEF DOORGESTUURD.